Τεχνική Mulligan

Μειώνει τον πόνο, βελτιώνει την κίνηση!

Ο Brian Mulligan είναι Νεοζηλανδός φυσικοθεραπευτής και ένας από τους πρωτοπόρους του είδους του. Η τεχνική του, την οποία ανέπτυξε και δίδαξε σε πολλές χώρες του κόσμου, περιέχει τις φυσιολογικές αποφυσιακές ολισθήσεις (NAGS), τις παρατεταμένες αποφυσιακές ολισθήσεις (SNAGS) για τη σπονδυλική στήλη και την κινητοποίηση με κίνηση (MWM) για τις περιφερειακές αρθρώσεις. Η τεχνική αυτή έχει χαρακτηριστεί μαγική από τον ίδιο, διότι προσφέρει άμεση αύξηση του εύρους κίνησης και ανακούφιση από τον πόνο στην προσβεβλημένη περιοχή. Επίσης, οι αλλαγές αυτές μετά από κάποιες επαναλήψεις έχουν διάρκεια στο χρόνο. Όπως και σε κάθε άλλη τεχνική, η εφαρμογή της διέπεται από κάποιους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται.