Ο Εξοπλισμός μας

Ποιοτικές υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας

Στο κέντρο ΙΑΣΙΣ, στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, διαθέτουμε τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σε μηχανήματα φυσικοθεραπείας, στοχεύοντας πάντα στο επιτυχές αποτέλεσμα αποκατάστασης. Εργαζόμαστε με γνώμονα την άμεση και βέλτιστη δυνατή αποθεραπεία των ασθενών που μας εμπιστεύονται, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας μαζί τους. Διαθέτουμε ειδικά μηχανήματα φυσικοθεραπείας -tecar, κρουστικά κύματα, ηλεκτροθεραπεία κ.λπ., ενώ επιλέγουμε τη χρήση μέσων και τεχνικών που έχουν ισχυρή ερευνητική υποστήριξη και κλινική τεκμηρίωση! Ο σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός μας, σε συνδυασμό με την άριστη κατάρτιση των έμπειρων φυσικοθεραπευτών μας εγγυώνται την επιτυχία των θεραπευτικών συνεδριών, στο συντομότερο χρόνο και με το λιγότερο πόνο!


Δεσμευόμαστε για την έγκυρη και πλέον ενδεδειγμένη αντιμετώπιση κάθε προβλήματος και περιστατικού που αναλαμβάνουμε.


  • Σύγχρονες εγκαταστάσεις
  • Ευχάριστο περιβάλλον/φιλική ατμόσφαιρα
  • Πιστοποιημένα μηχανήματα φυσικοθεραπείας
  • Εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός
  • Πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο
  • Καινοτόμες μέθοδοι & τεχνικές
  • Εξειδικευμένες υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, βάσει των σύγχρονων επιστημονικών προδιαγραφών