Αποκατάσταση Νευρολογικών Παθήσεων

Ενήλικας νευρολογικός ασθενής & Φυσικοθεραπεία

Η αποκατάσταση του ενήλικα νευρολογικού ασθενή αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι των θεραπειών. Το φυσικοθεραπευτήριό μας αναλαμβάνει ασθενείς μετά από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, με σύνδρομο Guillen Barre, με μυοπάθειες/πολυνευροπάθειες κ.ά. Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που ακολουθούνται βασίζονται σε αναγνωρισμένες θεραπευτικές τεχνικές για τους νευρολογικούς αρρώστους. Οι πιο γνωστές είναι η θεραπευτική τεχνική Bobath του ενήλικα ημιπληγικού και η Ιδιοδεκτική Νευρολογική Διευκόλυνση (P.N.F.).

Οι θεραπευτές χρησιμοποιούν τα στάδια του κινητικού ελέγχου για την ενεργοποίηση νέων μονοπατιών στον εγκέφαλο. Χρησιμοποιούν τις δυνατές κινήσεις του ασθενή, έτσι ώστε μέσω της υπερχείλισης και της συνέργειας να δώσουν κίνηση στις πάσχουσες περιοχές. Επίσης, επανεκπαιδεύουν σωστά μοντέλα κίνησης, για να αναχαιτίσουν τα λάθος πρότυπα και να διευκολύνουν λειτουργίες της καθημερινότητας.