Μέθοδος McKenzie

Αξιολόγηση & θεραπεία των μυοσκελετικών προβλημάτων

Η Mέθοδος McKenzie®, Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία® (ΜΔΘ), είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα κατάταξης σπονδυλικών και μυοσκελετικών προβλημάτων. Χρησιμοποιείται ευρέως σε όλον τον κόσμο, για περισσότερα από 30 χρόνια. Βασίζεται στο φαινόμενο της προτίμησης κινητικής κατεύθυνσης και της επικέντρωσης. Χωρίζει τα μυοσκελετικά προβλήματα σε τρεις βασικές κατατάξεις:

  • σύνδρομο διαταραχής
  • σύνδρομο δυσλειτουργίας
  • σύνδρομο στάσης

Τα τελευταία χρόνια στη ΜΔΘ εντάχθηκε και η κατηγορία <Άλλο>, όπου εντάσσονται πολλές άλλες μυοσκελετικές παθολογίες.

Η τεχνική McKenzie βασίζεται πάνω σε 4 βασικά βήματα 1) αξιολόγηση, 2) κατάταξη 3) αντιμετώπιση και 4) πρόληψη. Στη ΜΔΘ ο ασθενής είναι ενεργός και ο θεραπευτής λαμβάνει ένα πλήρες ιστορικό (παρόντα συμπτώματα, προηγούμενα επεισόδια, καθημερινές δραστηριότητες, θέσεις που βελτιώνεται ή χειροτερεύει). Εφαρμόζει φυσική εξέταση (καταγραφή βασικών γραμμών των συμπτωμάτων). Στη συνέχεια ακολουθεί η εφαρμογή επαναλαμβανόμενων κινήσεων ή παρατεταμένων θέσεων και η ανταπόκριση του ασθενούς, και γίνεται διάγνωση και διαμόρφωση του πλάνου θεραπείας. Η προσέγγιση αυτή, με βάση τις διαθέσιμες μεθόδους, εξακολουθεί να είναι μία από τις πλέον τεκμηριωμένες και ερευνημένες συντηρητικές θεραπείες. Έτσι καταστρώνεται η θεραπεία του κάθε ασθενή, η οποία είναι εξατομικευμένη. Στην πραγματικότητα, η ΜΔΘ είναι μία ολοκληρωμένη προσέγγιση που βασίζεται σε υγιείς βασικές αρχές, οι οποίες, όταν γίνουν πλήρως κατανοητές και εφαρμοστούν σωστά, είναι πολύ επιτυχημένη.