Η Φιλοσοφία μας

Εξειδικευμένες υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, Συνεργασία με τον ασθενή!

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών (World Confederation for Physical Therapy), οι φυσικοθεραπευτές προσφέρουν υπηρεσίες για την ανάπτυξη, διατήρηση και αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικής ικανότητας των ατόμων. Μπορούν να βοηθήσουν ανθρώπους σε οποιαδήποτε στιγμής της ζωής τους, όταν η κίνηση και η λειτουργία τους έχει επηρεαστεί από: ηλικία, τραυματισμό, χρόνιες ασθένειες, διαταραχές και συνθήκες του περιβάλλοντος.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την IFOMPT, η ορθοπαιδική θεραπεία δια χειρός (manual therapy) είναι μια εξειδίκευση της φυσικοθεραπείας για την αντιμετώπιση νευρομυοσκελετικών προβλημάτων -βασισμένη στον κλινικό συλλογισμό- χρησιμοποιώντας προσεγγίσεις που συνδυάζουν τεχνικές manual therapy και θεραπευτικών ασκήσεων.

Στο κέντρο ΙΑΣΙΣ, στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, στοχεύουμε στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φυσικοθεραπείας σε κάθε ασθενή που μας εμπιστεύεται. Σε ένα πλαίσιο σεβασμού και συνεργασίας, προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα αποκατάστασης, ώστε να γίνουν οι ασθενείς μας ανεξάρτητοι και να επιστρέψουν, άμεσα, στην καθημερινότητά τους.

Όπως έχει δείξει η σύγχρονη έρευνα, συνδυάζοντας τις τεχνικές που γίνονται με τα χέρια του θεραπευτή με τη θεραπευτική άσκηση, επιτυγχάνεται με τον καλύτερο τρόπο η αντιμετώπιση των νευρομυοσκελετικών προβλημάτων. Η ομάδα του ΙΑΣΙΣ διαθέτει και την επαρκή εκπαίδευση και την πολυετή κλινική εμπειρία, ώστε να μπορεί να προσαρμόζει, επιτυχώς, ένα μεγάλο εύρος τεχνικών και μεθόδων στην ιδιαίτερη φύση κάθε προβλήματος/περιστατικού.

Κάθε θεραπευτική μας παρέμβαση σχεδιάζεται πάνω στον κάθε ασθενή, αναζητώντας κατ’ αρχάς την αιτία εκάστοτε προβλήματος. Αφιερώνουμε, πάντα, χρόνο για να εξηγήσουμε στον ασθενή το μηχανισμό που δημιουργεί τα συμπτώματά του, αλλά και το πώς θα λειτουργήσει το πλάνο της θεραπείας που έχουμε σχεδιάσει. Θέλουμε να κατανοούν οι ασθενείς μας την αιτία του προβλήματός τους, καθώς πιστεύουμε στη σημασία και τη δύναμη της ενεργητικής αποκατάστασης! Μέσω της συνεργασίας με το θεραπευτή και της σωστής καθοδήγησης του ασθενή, θα επιτευχθεί το καλύτερο και πιο γρήγορο αποτέλεσμα!