Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία

Φυσικοθεραπευτική παρέμβαση σε νεογνά & παιδιά

Η παιδιατρική φυσικοθεραπεία είναι κλάδος της φυσικοθεραπείας που ασχολείται με παιδιά από τη γέννησή τους μέχρι την εφηβική ηλικία. Σημαντικό ρόλο στην προσέγγισή μας -στο κέντρο ΙΑΣΙΣ- διαδραματίζει η συνεργασία και η συμμετοχή των γονέων – κηδεμόνων, οι οποίοι θα πρέπει να χειρίζονται το παιδί τους και να συμβάλουν με θεραπευτικό τρόπο στις καθημερινές δραστηριότητές του. 

Παιδιατρικά περιστατικά που χρήζουν φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης:

  • Εγκεφαλική παράλυση
  • Αναπνευστικά προβλήματα
  • Σύνδρομα
  • Βλάβες του περιφερικού νευρικού συστήματος (π.χ. μαιευτική παράλυση)
  • Μυοπάθειες
  • Καθυστέρηση στην κινητική ανάπτυξη (αναπτυξιακές διαταραχές)
  • Μυοσκελετικές διαταραχές (σκολίωση, κύφωση, βλαισοποδία, ραιβοποδία, βάδιση στις μύτες κ.ά.)

Μέθοδος Bobath – NDT

Η μέθοδος Bobath – NDT είναι μια μέθοδος κινησιοθεραπείας για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και άλλες δυσλειτουργίες του κεντρικού νευρικού συστήματος. Ακολουθείται εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα για την επανεκπαίδευση του παιδιού με κινητικά προβλήματα. Στόχος της NDT είναι να οδηγήσει τα παιδιά να γίνουν όσο το δυνατόν ανεξάρτητα και να τα προετοιμάσει για μια, όσο πιο πολύ γίνεται, φυσιολογική ζωή ως ενήλικες. Η θεραπεία βασίζεται στην παρατήρηση και αξιολόγηση. Έμφαση δίνεται στους θεραπευτικούς χειρισμούς, οι οποίοι αναχαιτίζουν το παθολογικό πρότυπο κίνησης και διευκολύνουν την παραγωγή κίνησης, όσο το δυνατόν πιο κοντά στο φυσιολογικό. Με τον παραπάνω τρόπο διδάσκεται η φυσιολογική κίνηση, η οποία εξασφαλίζει στον κάθε ασθενή το να οδηγηθεί, τελικά, σε άρτια λειτουργικά αποτελέσματα.